3D Models (IGS)

(8) Ostali ventili. specijalni ventili. ulične kape

Dostupni dokumenti
983-01, Žablji poklopac od PE - HD-a
984-03, Protupovratni ventil s kuglom i slobodnom prirubnicom