182-00
Prijelazni prsten za prijelaz sa DIN 4057 (izdanje 9.38) kapa na Hawle kosi dosjed

Prijelazni prsten služi s jedne strane kao adapter za prijelaz sa uobičajenih izvedbi kapa prema DIN 4057 (izdanje 9.38) na Hawle kape sa konusnim poklopcem (art.br. 180-00), a sa druge strane za prilagodbu visine poklopca na nivo prometne površine. Pri tome nije potrebno vađenje tijela kape.

Za razliku od uobičajenih izvedbi kapa, kosi dosjed između poklopca i kape umanjuje "lupanje" poklopca.

Materijal: GJL-250, bitumeniziran
Medij Pitka Voda
Kontakt osoba
Kat.br.

d 4

d 1

Natpis na poklopcu

d 2

Opis

d 3

H

h1

h2
Medij Težina A-Text Košarica
1800020000
95 mm   W   Poklopac         1,40 kg
1820150000
95 mm 120 mm   92,5 mm Prelazni prsten 75 mm 15 mm 15 mm 95 mm 0,82 kg
1820200000
95 120 mm   92,5 mm Prelazni prsten 75 mm 20 mm 20 mm 95 mm 1,03 kg
1820300000
95 mm 120 mm   92,5 mm Prelazni prsten 75 mm 30 mm 30 mm 95 mm 1,60 kg
1820500000
95 mm 120 mm   92,5 mm Prelazni prsten 75 mm 50 mm 50 mm 95 mm 2,54 kg
Moj izbor