183-00
Prijelazni prsten za prijelaz sa DIN 4057 (izdanje 11.74) kapa na Hawle kosi dosjed

Prijelazni prsten služi s jedne strane kao adapter za prijelaz sa uobičajenih izvedbi kapa prema DIN 4057 (izdanje 11.74) na Hawle kape sa konusnim poklopcem (art.br. 180), a sa druge strane za prilagodbu visine poklopca na nivo prometne površine. Pri tome nije potrebno vađenje tijela kape.

Za razliku od uobičajenih izvedbi kapa, kosi dosjed između poklopca i kape umanjuje "lupanje" poklopca.

Materijal: GJL-250, bitumeniziran
Medij Pitka Voda
Kontakt osoba
Kat.br.

Natpis na poklopcu

d 1

Opis

d 2

d 3

d 4

H

h1

h2
Medij Težina A-Text Košarica
1830000000
W   Poklopcem             2,40 kg
1830150000
  146 mm Prelazni prsten 118 mm 99 mm 120 mm 15 mm 15 mm 95 mm 1,25 kg
1830200000
  146 mm Prelazni prsten 118 mm 99 mm 120 mm 20 mm 20 mm 95 mm 1,65 kg
1830300000
  146 mm Prelazni prsten 118 mm 99 mm 120 mm 30 mm 30 mm 95 mm 2,25 kg
1830500000
  146 mm Prelazni prsten 118 mm 99 mm 120 mm 50 mm 50 mm 95 mm 3,55 kg
Moj izbor