200-02
Cestovna kapa sa poklopcem, sa mogućnošću podešavanja visine

Hawle cestovna kapa je prvenstveno namijenjena za ugradnju u prometne površine. Za podešavanje visine kape može se upotrijebiti distantni prsten (art.br. 201V).

Za razliku od uobičajenih izvedbi kapa, kosi dosjed između poklopca i kape umanjuje "lupanje" poklopca.

Da bi se izbjegla kontaktna korozija između poklopca i kape i da bi se omogućilo lagano podizanje poklopca, poklopac je plastificiran.

Veličina: u osnovi DIN 4056

Materijal: Kapa:GJL-200, bitumenizirano
Prsten: GJL-250, bitumenizirano
Poklopac: GJS-400, Hawle epoksidna praškasta zaštita
Klin: nehrđajući čelik
Medij Pitka Voda / Plin / Otpadne Vode
Kontakt osoba
Kat.br.
*)
d 1

d 2

d 3

h1

h2

Natpis na poklopcu
Medij Težina A-Text Košarica
2000000000
  270 mm 157 mm 190 mm 235 mm 35 mm W 21,50 kg
2000000010
  270 mm 157 mm 190 mm 235 mm 35 mm Gas 22,60 kg
2000000030
  270 mm 157 mm 190 mm 235 mm 35 mm AW 18,20 kg
2008000000
1) 270 mm 157 mm 236 mm 235 mm 35 mm W 21,60 kg
Moj izbor
1)
Distantni prsten s širokom površinom nalijeganja