207-00
Hawle navojna kapa sa poklopcem za zasune, podesiva po visini

Hawle navojna kapa sa poklopcem za zasune, podesiva po visini je namijenjena za ugradnju u prometne površine. Za podešavanje visine služi vanjski navoj, koji omogućuje podešavanje visine kape na visinu prometne površine.
Kod ugradnje u bitumenski nosivi sloj prometne površine dolazi do "uklještenja" podloge i vanjskog navoja kape, preko kojeg se prenose prometna opterećenja na nosivi sloj. Ovim spojem kapa ostaje u nivou prometne površine. Zagrijavanjem cestovne kape može se kapa podići ili spustiti uz pomoć posebnog alata (art.br. 597).

Za razliku od uobičajenih izvedbi kapa, kosi dosjed između poklopca i kape umanjuje "lupanje" poklopca.

Da bi se izbjegla kontaktna korozija između poklopca i kape i da bi se omogućilo lagano podizanje poklopca, poklopac je praškasto zaštićen.

Materijal: Kapa: GJS-400, bitumenizirano
Poklopac: GJS-400, Hawle epoksidna praškasta zaštita
Klin: nehrđajući čelik
Medij Pitka Voda / Plin / Otpadne Vode
Kontakt osoba
Kat.br.

d 1

d 2

h1

Natpis na poklopcu
Medij Težina A-Text Košarica
2070000000
225 mm 142 mm 270 mm W 16,70 kg
2070000010
225 mm 142 mm 270 mm GAS 16,70 kg
2070000030
225 mm 142 mm 270 mm AW 16,70 kg
Moj izbor

Hawle info video