Hawle CAD

 

Download: Hawle CAD (25,0 MB)

 

  • Generiranje i slanje upita, uključujući sastavnice materijala

  • Automatska nadogradnja ili ažuriranje programa putem funkcije automatskog ažuriranja na mreži

  • Reprogramiranje postojećeg Hawle BAIO CAD program

  • Prikaz sekvenci armatura ili čvorova sa izdatnicom materijala

  • Moguć izvoz podataka u DXF formatu i preuzimanje u raznim projektantskim programima. (npr., AutoCAD itd.)

  • Kontinuirani razvoj programa