privacy policy GDPR

Izjava o zaštiti podataka sukladno zakonu GDPR (Opća uredba o zaštiti podataka)

Društvo Hawle Armaturen GmbH se raduje Vašem zanimanju za naše poduzeće i našim uslugama/proizvodima.

Pomoću izjave o zaštiti podataka navedene u nastavku Vas želimo obavijestiti o tome, koje osobne podatke, u kojem opsegu i u koje svrhe prilikom Vaše posjete našoj web stranici prikupljamo, obrađujemo i eventualno prosljeđujemo. Isto u istoj mjeri važi za usluge i ponude, koje možete pronaći preko web stranice.

Ukoliko ova web stranica ukazuje na eksterne strane drugih ponuđača (linkovi), Vi preko tih poveznica (linkova) napuštate našu internet ponudu. Za poštivanje odredaba iz oblasti prava zaštite podataka na tim stranicama odgovorni su isključivo operateri dotičnih stranica, a ne društvo Hawle Armaturen GmbH.

 

Temeljni principi u vezi zaštite podataka društva Hawle Armaturen GmbH

Zaštita Vaše privatne sfere i sigurnost svih poslovnih podataka su za nas vrlo važan čimbenik, kojeg uzimamo u obzir u našim poslovnim procesima. Zaštita podataka i sigurnost informacija su sastavni dio politike našeg poduzeća.

Najviše važnosti polažemo na zaštitu Vaših osobnih podataka, koje obrađujemo isključivo u skladu sa zakonima i odredbama Savezne Republike Njemačke i nadređenim europskim pravnim predlošcima; između ostalog Osnovni pravilnik za zaštitu podataka EU (GDPR). Vaši osobni podaci će u obimu opisanom u nastavku biti obrađeni u navedene svrhe. To znači, da mi koristimo Vaše osobne podatke samo onda, kada to zakoni za zaštitu podataka izričito dopuštaju ili kada ste nam prethodno dali izričito odobrenje.

 

Određivanje pojmova

U EU-pravilniku za zaštitu podataka se koriste određeni pojmovi, koji su definirani u čl. 4, npr. osobni podaci, obrađivanje, pseudonimiziranje, odgovorna osoba, obrađivač naloga, primatelj, treća osoba, pristanak.

Saznajte, što određeni pojmovi u smislu osnovnog pravilnika za zaštitu podataka znače

 

Ime i podaci za kontakt odgovorne osobe

Odgovorna osoba u smislu Pravilnika za zaštitu podataka i drugih nacionalnih zakona za zaštitu podataka država članica, te ostalih odredaba za zaštitu podataka je:

Hawle Armaturen GmbH
Liegnitzer Straße 6
83395 Freilassing
Njemačka
Tel.: +49 8654 6303 - 0
Faks: +49 8654 6303 - 111
E-pošta: info@hawle.de
Website: www.hawle.de


Ime i adresa osobe zadužene za zaštitu podataka

Osoba zadužena za zaštitu podataka u okviru odgovorne osobe je:

Nicolas Kurze
Liegnitzer Straße 6
83395 Freilassing
Njemačka
Tel.: +49 8654 6303 - 0
E-pošta: datenschutz@hawle.de

 

Općenito o obradi osobnih podataka

Opseg obrade

Osobne podatke naših korisnika obrađujemo principijelno samo u onoj mjeri, u kojoj je to neophodno za pripremu funkcionalne web stranice i naših ponuđenih sadržaja i usluga. Obrada osobnih podataka se vrši samo na temelju aktualno važećih pravnih osnova.


Svrhe obrade

Svrhe obrade osobnih podataka se temelje na provođenju poslovanja društva Hawle Armaturen GmbH i svih sporednih djelatnosti s time u vezi.

 

Pravna osnova za obradu

 • Prilikom obrade osobnih podataka, koji su potrebni za ispunjenje ugovora, čija je ugovorna strana dotična osoba, kao pravna osnova služi čl. 6 st. 1 slovo b zakona GDPR. To važi i za postupke obrade, koji su potrebni za provođenje predugovornih mjera.
 • Kada je obrada potrebna za očuvanje opravdanog interesa našeg poduzeća ili treće osobe i kada prevagu nemaju interesi, temeljna prava i temeljne slobode dotične osobe u odnosu na prvonavedeni interes, kao pravna osnova za obradu služi čl. 6 st. 1 slovo f zakona GDPR.
 • Ukoliko za postupke obrade osobnih podataka prikupimo potreban pristanak dotične osobe, kao pravna osnova služi čl. 6, st. 1 slovo a zakona GDPR.
 • Kada je obrada osobnih podataka potrebna za ispunjenje pravne obaveze, kojoj podliježe naše poduzeće, kao pravna osnova služi čl. 6 st 1 slovo c zakona GDPR.
 • U slučaju, da vitalni interesi dotične osobe ili neke druge fizičke osobe nalažu potrebu obrade osobnih podataka, kao pravna osnova za obradu služi čl. 6, st. 1 slovo d zakona GDPR.
   

Zakonski ili ugovorni propisi za pripremu osobnih podataka

Vaša priprema osobnih podataka može biti zakonski ili ugovorom propisana ili potrebna za zaključivanje ugovora.

Posebno za zaključivanje ugovora Vi možete biti obavezni nama na raspolaganje staviti osobne podatke. Nestavljanje na raspolaganje osobnih podataka bi dovelo do toga, da ugovor s Vama ne može biti zaključen.

 

Prosljeđivanje osobnih podataka

Mi Vaše osobne podatke trećim osobama prosljeđujemo samo onda, kada

 • je to potrebno za provođenje ugovornog odnosa s Vama.
 • je to potrebno za očuvanje naših opravdanih interesa ili interesa treće osobe, ukoliko nisu prioritetni interesi ili temeljna prava i temeljne slobode od Vas (dotične osobe), koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.
 • imamo odgovarajuću zakonsku obavezu.
 • je to potrebno za realizaciju naših potraživanja i prava.
 • primamo upite službenih organa (npr. nadzorne službe ili službe za kazneno gonjenje, ako je prosljeđivanje potrebno za odbranu opasnosti po javnu sigurnost ili za gonjenje krivičnih djela).

U okviru takvog prosljeđivanja osobni podaci međutim smiju biti korišteni isključivo za namjensku uporabnu svrhu.

 

Uključivanje eksternih pružatelja usluga

Kao većina poduzeća, ni mi nismo stručnjaci za sve. Zbog toga u nekim područjima naše djelatnosti koristimo usluge pružatelja usluga, koji nas podržavaju, npr.

 • Pružatelji IT-usluga u okviru održavanja naše infrastrukture
 • IT-stručnjaci za razvoj u okviru daljnjeg razvoja naših aplikacija
 • Računalni centri za siguran rad naših servisa
 • Agencije i tiskare za otpremu informacija preko elektronske pošte ili tiskanih informacija

Zaključili smo zakonski propisane ugovore za obradu naloga, u kojima je konkretno određeno, što pružatelj usluga smije raditi s kojim podacima. Posebno se tu isključuje prosljeđivanje trećim osobama. Pružatelji usluga se s tim ugovorima obavezuju da se pridržavaju primjene propisa za zaštitu podataka.

 

Brisanje podataka i trajanje čuvanja

Osobni podaci se brišu ili zaključavaju, čim otpadne svrha njihovog čuvanja. Memoriranje povrh toga može uslijediti, kada je to predviđeno od strane europskog ili nacionalnog zakonodavstva u uredbama Unije, zakonima ili drugim propisima, kojima podliježe odgovorna osoba. Blokiranje ili brisanje podataka se vrši i onda, kada je istekao rok čuvanja propisan navedenim normama, osim ako postoji neophodnost za daljnje čuvanje podataka.

 

Priprema web stranice i izrada log datoteka (Logfile)

Web stranicu principijelno možete posjetiti bez registracije, odnosno ulogiranja. Prilikom posjete našoj web stranici prikupljaju se podaci s web poslužitelja za prijenos podataka (informacije sa sustava računala koji vrši pozivanje) i djelomično se pohranjuju u datotekama zapisa (Log-Files) na web poslužitelju. Takvi podaci se nazivaju „podaci za korištenje“.

Saznajte više o izradi datoteka zapisa prilikom posjete našoj web stranici

 

Upotreba kolačića

Kolačići nisu principijelno zli, nego dopuštaju interakciju korisnika i druge korisne stvari prilikom korištenja web stranica. Kolačići na Vašem računalu ne dovode do štete i ne sadrže viruse.

Da bi posjeta našoj web stranici bila atraktivna i upotreba određenih funkcija omogućena, mi na raznim stranicama koristimo kolačiće. Kolačići su male tekstualne datoteke, koje Vaš preglednik po nalogu naše web stranice pohranjuje na Vašem krajnjem uređaju.

Saznajte više o upotrebi kolačića

 

 

Obrazac za kontakt i kontakt preko elektronske pošte

Na našoj web stranici je postavljen obrazac za kontakt, koji može biti korišten za stupanje u kontakt elektronskim putem. Ako koristite ovu mogućnost, onda će podaci uneseni u maski za unos biti nama prosljeđeni i memorirani.

Saznajte više o obradi podataka unesenih prilikom stupanja u kontakt elektronskim putem.

 

Obrada poslovnih kontakata

Poslovnim povodima raznim prilikama primamo kontaktne informacije zaposlenika i poslovođa drugih poduzeća. Ove po pravilu osobno predate informacije se u našoj banci podataka memoriraju kao poslovni kontakt.

Saznajte više o obradi i čuvanju poslovnih kontakata

 

Pretplata na naš Newsletter

Na našoj web stranici postoji mogućnost pretplate na besplatni Newsletter. Pritom se prilikom prijave za Newsletter podaci iz maske za unos prosljeđuju nama i memoriraju.

Saznajte više o obradi osobnih podataka, kada se prijavljujete za naš Newsletter

 

Upotreba proširenja trećih ponuđača

Kao brojna druga poduzeća i mi koristimo proširenja trećih ponuđača (društvene mreže, alati za analizu, alati za marketing itd.). Pritom mogu osobni podaci (npr. IP-brojevi, informacije iz pseudonimiziranih kolačića, geo podaci itd.) biti prosljeđeni trećim ponuđačima ili automatizirano prenošeni. Vrsta, opseg, svrha i trajanje ovih obrada osobnih podataka u pojedinim slučajevima mogu biti različiti.

Saznajte više o obradi podataka preko proširenja trećih ponuđača, koje mi koristimo

 

Kada aplicirate preko interneta

Imate mogućnost aplicirati preko naše web stranice. Mi osobne podatke, koje nam Vi u okviru online aplikacije šaljete, obrađujemo isključivo u svrhu odvijanja postupka apliciranja.

Saznajte više o obradi Vaših podataka, kada online kod nas aplicirate

 

Vaša prava kao pogođena osoba

Kada se Vaši osobni podaci obrađuju, Vi ste pogođena osoba u smislu zakona GDPR i imate sljedeća prava u odnosu na odgovornu osobu:

 • Pravo na obavještenost: Možete doznati, da li i koje Vaše osobne podatke mi obrađujemo.
 • Pravo na ispravak: Kada su Vaši osobni podaci, koje mi obrađujemo, netočni, mi iste moramo ispraviti.
 • Pravo na brisanje („Pravo na padanje u zaborav“): Čim neki razlozi nastupe, mi moramo Vaše osobne podatke izbrisati.
 • Pravo na ograničenje obrade:Pod određenim pretpostavkama Vi možete naložiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka (npr. blokada).
 • Pravo na obavještavanje: Ispravak, brisanje ili ograničenje obrade moraju biti priopćeni svim primateljima Vaših osobnih podataka.
 • Pravo na prenosivost podataka: Osobne podatke, koji ste nam stavili na raspolaganje, možete primati u formatu koji može biti strojno iščitan.
 • Pravo na prigovor: Vi u svakom trenutku možete uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka, koja se vrši na temelju čl. 6 st. 1 slovo e ili f GDPR.
  -->Ovdje posebno ubrajamo prigovor na direktnu promidžbu.
 • Pravo na opoziv izjave o pristanku u vezi zaštite podataka: Jednom datu izjavu pristanka u svakom trenutku možete opozvati.
 • Automatizirana odluka u pojedinačnim slučajevima uključujući profajling: U posebnim slučajevima skoring i profajling ne smiju biti izvršeni bez uključivanja nadzorne osobe koja vrši provjeru.
 • Pravo na prigovor kod nadzorne službe: Možete uložiti prigovor kod službe za nadzor u vezi osobnih podataka. Mi Vas međutim također molimo, da se u realizaciji Vaših prava prvo obratite nama.

Saznajte više o Vašim pravima kao pogođena osoba

 

Promjena izjave o zaštiti podataka

Zadržavamo pravo, da ovu izjavu o zaštiti podataka prilikom uvođenja ili promjene novih usluga prilagodimo, tako da ona uvijek odgovara aktualnim pravnim zahtjevima. Za Vašu novu posjetu našoj web stranici onda važi aktualna verzija.

Stanje 20.06.2022