Napomene o zaštiti podataka u vezi s obrascem za kontakt i kontaktom za elektronsku poštu

Opis i opseg obrade podataka

Komunikacija preko obrasca za kontakt

Na našoj internet stranici možete pronaći obrazac za kontakt, koji možete koristiti za stupanje u kontakt elektronskim putem. Ako neki korisnik koristi tu mogućnost, onda će podaci uneseni preko maske za unos biti nama prosljeđeni i pohranjeni.

Obavezna polja su:

 • Oslovljavanje
 • Prezime
 • Adresa elektronske pošte
 • Poštanski broj
 • Mjesto
 • Adresa
 • Broj telefona

Opcionalno možete unijeti:

 • Sadržaj obavjesti
 • Firma
 • Ime
 • Projekt / referenca

U vremenskom trenutku slanja poruke osim toga se pohranjuju sljedeći podaci:

 • Datoteka zapisnika web poslužitelja

 

Za obradu podataka se u okviru postupka slanja prikuplja Vaš pristanak i ukazuje na ovu izjavu o zaštiti podataka.

 

Komunikacija preko elektronske pošte

Alternativno je moguća komunikacija preko pripremljene adrese elektronske pošte. U tom slučaju se pohranjuju osobni podaci korisnika prosljeđeni elektronskom poštom.  

 • Adresa elektronske pošte
 • Sadržaj poruke
 • evntualno signatura (potpis) i
  • Ime i prezime
  • Adresa
  • Broj telefona
  • Firma

U trenutku slanja poruke se osim toga pohranjuju sljedeći podaci:

 • Datum i vrijeme slanja elektronskog dopisa
 • ID poruke i poslužitelj za poštu koji vrši prijenos

 

Molimo držite na umu: Komunikacija preko elektronske pošte može biti podložna sigurnosnim propustima. Primjerice elektronski dopisi mogu na svom putu kroz internet biti zadržane i pročitane od neovlaštenih osoba. Kada primimo elektronski dopis od Vas, onda polazimo od toga, da smo ovlašteni odgovoriti preko elektronske pošte. U protivnom moramo izričito ukazati na drugi način komunikacije.

Kod ta dva oblika stupanja u kontakt ne dolazi do prosljeđivanja podataka trećim osobama. Podaci se koriste isključivo za obradu Vašeg upita.

 

Pravna osnova za obradu podataka

Pravna osnova za obradu podataka, koji se prenose u okviru stupanja u kontakt preko obrasca za kontakt, odnosno preko slanja elektronskog dopisa, je čl. 6 st. 1 slovo f zakona GDPR (Opća uredba o zaštiti podataka). Ako je svrha stupanja u kontakt zaključivanje ugovora, onda je čl. 6, st. 1 slovo b GDPR dodatna pravna osnova za obradu.

Pravna osnova za obradu podataka je u slučaju postojanja pristanka korisnika čl. 6, st. 1 slovo a zakona GDPR.
Ako je svrha stupanja u kontakt zaključivanje ugovora, onda je čl. 6, st. 1 slovo b GDPR dodatna pravna osnova za obradu.

 

Svrha obrade podataka

Obrada proslijeđenih osobnih podataka služi nam isključivo za obradu upita. U tome leži i potreban opravdan interes za obradu podataka.

Drugi tijekom postupka slanja obrađeni osobni podaci služe za to, da se spriječi zloupotreba obrasca za kontakt i da se zajamči sigurnost naših informacijsko-tehničkih sustava.

 

Trajanje čuvanja

Podaci uneseni u obrazac za kontakt se ovisno o svrsi brišu, čim više nisu potrebni za postizanje svrhe njihove obrade, odnosno kada je odgovarajuća konverzacija s korisnikom završena, ukoliko ne postoje zakonski razlozi koji proturječe brisanju (rokovi čuvanja, dokazivanje).

Tijekom postupka slanja dodatno prikupljeni osobni podaci se brišu najkasnije nakon isteka roka od sedam dana, ako ne moraju u svrhu dokazivanja biti duže memorirani.

 

Mogućnost za prigovor i uklanjanje

Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost, svoj pristanak na obradu osobnih podataka opozvati, odnosno u slučaju kontakta preko elektronske pošte podnijeti prigovor na obradu i pohranjivanje njegovih osobnih podataka.

Svi osobni podaci, koji su memorirani u okviru stupanja u kontakt, u tom se slučaju brišu, ukoliko tome ne proturječe zakonski razlozi (rokovi čuvanja, mogućnost dokazivanja).

U slučaju brisanja konverzacija ne može biti nastavljena.