Opće upute - Pregled

(1) BAIO i ZAK® sistem - spoj bez navoja

Dostupni dokumenti
Opće upute - BAIO i ZAK® sistem - spoj bez navoja (verzija engleski)

(2) Zaporne armature

Dostupni dokumenti
Opće upute - Zaporne armature (verzija engleski)

(3) Odzračno - dozračni ventili i garniture

Dostupni dokumenti
Opće upute - Odzračno - dozračni ventili i garniture (verzija engleski)

(4) Hidranti i armature za ispiranje

Dostupni dokumenti
Opće upute - Hidranti i armature za ispiranje (verzija engleski)

(5) Fazonski komadi, fitinzi, prirubnice i spojnice, reparaturne obujmice

Dostupni dokumenti
Opće upute - Fazonski komadi, fitinzi, prirubnice i spojnice, reparaturne obujmice (verzija engleski)

(6) Regulacijski ventili i hvatači nečistoća

Dostupni dokumenti
Opće upute - Regulacijski ventili i hvatači nečistoća (verzija engleski)

(8) Ostali ventili. specijalni ventili. ulične kape

Dostupni dokumenti
Opće upute - Ostale armature i fazonski komadi (verzija engleski)