529-00
BLD brtva, BAIO® sistem

Primijeniti prilikom spajanja BAIO utičnih krajeva, PE nastavaka za zavarivanje i LŽ cijevi u BAIO naglavak u području vodoopskrbe.

Kod spajanja BAIO utičnih krajeva, PE krajeva i LŽ cijevi u BAIO naglavak sa BLD brtvom su potrebne značajno manje sile za spoj u odnosu na uobičajene brtve za LŽ cijevi.

Materijal: EPDM prema DVGW W 270
Max. radni tlak: Otpadna voda: 16 bar
Pitka voda: 16 bar
Medij Pitka Voda / Otpadne Vode
Kat.br.

DN

Max. radni tlak
Medij Težina A-Text Košarica
5290803000
80 16 bar 0,11 kg
5291003000
100 16 bar 0,14 kg
5291253000
125 16 bar 0,15 kg
5291503000
150 16 bar 0,19 kg
5292003000
200 16 bar 0,33 kg
5292503000
250 16 bar 0,44 kg
5293003000
300 16 bar 0,62 kg
Moj izbor

Hawle info video