529-05
Osigurač za spojeve BAIO® utičnih krajeva i naglavaka

Osigurač ne dozvoljava nenamjerno odspajanje BAIO utičnih krajeva u BAIO naglavcima (npr. kod složenih montaža izvan iskopanog rova i spuštanja kompletnog čvorišta u rov).

Nakon ugradnje BAIO utičnog kraja u BAIO naglavak potrebno je ugraditi (ugurati / nabiti) osigurač u jedan od četiri otvora u naglavku sa odgovarajućom podlogom ( npr. meko drvo ili PE blok) i čekićem.

Materijal: POM
Max. radni tlak: Otpadna voda: 16 bar
Plin: 16 bar
Pitka voda: 16 bar
Medij Pitka Voda / Plin / Otpadne Vode
Kontakt osoba
Kat.br.

DN

Max. radni tlak
Medij Težina A-Text Košarica
5290000004
80 16 bar 0,01 kg
5290000005
100 16 bar 0,02 kg
5290000006
125 16 bar 0,02 kg
5290000007
150 16 bar 0,02 kg
5290000008
200 16 bar 0,03 kg
5290000009
250 16 bar 0,04 kg
5290000010
300 16 bar 0,05 kg
Moj izbor

Hawle info video