601-00
Lopatice za demontažu cijevi iz ISO naglavka

Lopatice za demontažu cijevi iz ISO naglavka.

Redosljed demontaže:
-prije uvlačenja lopatica u fiting potrebno je rasteretiti stezni prsten od poteznih sila-gurnuti cijev u smjeru montaže
-lopatice u potpunosti uvući u fiting
-izvući cijev iz fitinga okretanjem

Pozor: Kod ponovne montaže fitinga zamijeniti stezni prsten i po potrebi O-brtvu.

Materijal: Držač: aluminij
lim sa držačem zanitan
Medij Pitka Voda / Otpadne Vode
Kontakt osoba
Kat.br.
*)
DN

d
Medij Težina A-Text Košarica
6010200000
1) 16 20 mm 0,02 kg
6010250000
1) 20 25 mm 0,04 kg
6010320000
1) 25 32 mm 0,05 kg
6010400000
1) 32 40 mm 0,07 kg
6010500000
1) 40 50 mm 0,10 kg
6010630000
1) 50 63 mm 0,17 kg
6010750000
2) 65 75 mm 0,26 kg
6010900000
2) 80 90 mm 0,32 kg
6011100000
2) 100 110 mm 0,40 kg
Moj izbor
1)
izvedba sa 2 lopatice
2)
izvedba sa 3 lopatice
3)
produžena izvedba za fitinge (art.br 637)