490-08
Set za preradu podzemnog hidranta u prijelomni

Set za preradu podzemnog hidranta u prijelomni je namijenjen za primjenu isključivo za Hawle podzemne hidrante tip 490-00, 494-00 i 490-01.

Set se sastoji od zaštitnog prstena i prijelomnih vijaka s podložnim pločicama i imbus vijaka (tvornički ugrađeno) koji osiguravaju da hidrant ne bude oštećen prilikom slučajnog prelaska preko priključenog hidrantskog nastavka.

Montaža:
-hidrant zatvoriti
-demontirati spojnicu
-zaštitni prsten uvesti u cijev i učvrstiti
-namjestiti spojnicu i spojiti prijelomnim vijcima ( moment zatezanja 30 Nm)

Legenda:
1: Vijci-sigurnosni
2: Vijci-prijelomni
3: Potporni prsten

Materijal: nehrđajući čelik
Max. radni tlak: Pitka voda: 16 bar
Medij Pitka Voda
Kontakt osoba
Kat.br.

DN
Medij Težina A-Text Košarica
4900800580
80 1,50 kg
Moj izbor