649-00
Kutni utični fiting 45° sa ZAK® utičnim krajem (ZAK 69)

Kutni utični fiting 45°, na jednoj strani ZAK®-utični kraj (ZAK69) za sistemski spoj armatura sa ZAK®-naglavkom (ZAK69) , a s druge strane utični naglavak za spoj s poteznim osiguranjem PE cijevi kvalitete PE 80 i PE 100 prema DIN 8074 i PE-X prema DIN 16893 (moguća izvedba za PVC cijevi).

POZOR: kod ponovne upotrebe fitinga potrebno zamijeniti stezni prsten i pregledati te eventualno zamijeniti O brtvu.

Kod spajanja PE cijevi potrebno je primijeniti potporni prsten (Art.br. 590).

Materijal: GJS-400 Hawle epoksidna praškasta zaštita
Max. radni tlak: Otpadna voda: 16 bar
Pitka voda: 16 bar
Medij Pitka Voda / Otpadne Vode
Kontakt osoba
Kat.br.
*)
Željena boja

ZAK uti

d
Medij Težina A-Text Košarica
6495050690
1) Plavo ZAK 69 50 mm 1,60 kg
6495050710
1) Zeleno ZAK 69 50 mm 1,60 kg
6495063690
1) Plavo ZAK 69 63 mm 2,00 kg
6495063710
1) Zeleno ZAK 69 63 mm 2,00 kg
Moj izbor

Kataloški brojevi i cijene kod primjene za PVC cijevi na upit.

Hawle info video