910-01
Kruta ugradbena garnitura za Hawlinger (Tip H)

Ugradbene garniture (tip H) služe za manipulaciju podzemo ugrađenih ogrlica i obujmica sa Hawlingerom.

Ugradbena garnitura se pomoću zvona s navojem učvršćuje na poklopac Hawlingera okretanjem u smjeru kazaljke na satu. Prednost takvog načina spajanja garniture i armature je u prenosu momenta sile s vretenskog nastavka na vreteno. Dodatno spajanje vretena i garniture s klinom za učvršćenje nije potrebno.
Prilikom ugradnje potrebno je paziti na ispravnu drenažu ogrlice ili obujmice sa Hawlingerom i ugradbene garniture, a sve da bi se postigla zaštita od smrzavanja.
Za manipulaciju se koriste ključevi prema DIN 3223. Produžetci i slične stvari za manipulaciju garniturom nisu dozvoljeni.

Napomena: kod ogrlica i obujmica s ugrađenim Hawlingerom zatvaranje/otvaranje se postiže s 1/2 okretaja (180°), te je za to postavljen odgovarajući znak na garnituri, plava pločica ispod vretenskog nastavka.
Teleskopska ugradbena garnitura vidi art.br.960-01

Materijal: Navojno zvono: GJL-250, Hawle epoksidna praškasta zaštita
Vretenska spojnica i nastavak: GJS-400, pocinčano
Vretenska šipka: čelik, pocinčano
Zaštitna cijev: PE-HD
Medij Pitka Voda / Plin
Kontakt osoba
Kat.br.

RD

etverokut vretena
Medij Težina A-Text Košarica
9100080100
0,80 12,3 mm 2,20 kg
9100100100
1,00 12,3 mm 2,30 kg
9100125100
1,25 12,3 mm 2,50 kg
9100130100
1,30 12,3 mm 2,65 kg
9100150100
1,50 12,3 mm 3,05 kg
9100160100
1,60 12,3 mm 3,25 kg
9100170100
1,70 12,3 mm 3,35 kg
9100180100
1,80 12,3 mm 3,80 kg
9100200100
2,00 12,3 mm 4,00 kg
9100230100
2,30 12,3 mm 4,70 kg
9100250100
2,50 12,3 mm 5,00 kg
9100300100
3,00 12,3 mm 6,00 kg
Moj izbor

Za primjenu u plinskom području: žuta oznaka na upit