013-08
Zaštitna cijev za ventil s plovkom, s montažnim kompletom

U kombinaciji sa Hawle regulacijskim ventilima s plovkom ( npr. 1600, 1601, …) zaštitna cijev štiti upravljačku jedinicu kod valovitog kretanja vode u spremniku. Time se omogućuje pravilna funkcija upravljačke jedinice odnosno ispravna funkcija ventila.

Upravljački ventil može se jednostavno ugraditi pomoću montažne konzole.

Zaština cijev se spaja na zid spremnika (paziti na upute za postavljanje).

Materijal: PE
Medij Pitka Voda
Kontakt osoba
Kat.br.

L

B

H
Medij Težina A-Text Košarica
130000010
375 mm 375 mm 1156 mm 12,90 kg
Moj izbor