344-00
Hidrant master - univerzalni ključ

Master ključ omogućuje jednostavno pokretanje nadzemnih hidranata i u teško dostupnim područjima ( hidranti blizu zgrada ili ograda).

Funkcije:
-otvaranje i zatvaranje nadzemnih hidranata
-otvaranje završnih kapa A, B i C
-otvaranje padajuće zaštitne hidrantske kape

Materijal: Aluminij
Medij Pitka Voda
Kontakt osoba