492-00
Teleskopski-hidrant

Teleskopski hidrant je poboljšanje podzemnog hidranta slobodnog presjeka. Tako teleskopski podzemni hidrant objedinjuje prednosti podzemnog i nadzemnog hidranta.

Kod teleskopskog hidranta su cijev medija i glava hidranta integrirani, to omogućava brzi i jednostavni pristup vodoopskrbnom cjevovodu. Zatvaranje hidranta se izvodi zapornom pločicom od nehrđajućeg čelika koja se preko zapornog ekscentar mehanizma u kučištu zatvara horizontalno do čvrstog-metalnog graničnika.

Da bi se teleskopski hidrant mogao koristiti potrebno je nakon otvaranja poklopca cestovne kape povući prema gore teleskopski nastavak. Nakon što je prestala potreba za vodom, hidrant se opet spušta dolje u kapu. Teleskopski hidrant je tako zaštićen u prometno opterećenim područjima.

Najmanji protok uz pad tlaka od 1 bar:
2C =143 m³/h, 2 B = 154 m³/h
Vatrogasne spojnice: prema DIN 14317/14318
Donji priključak: BAIO utični kraj, prirubnica ili PE nastavak
Vreteno: prema DVGW ispitnom listu VP325
Pražnjenje: prema DIN EN 1074-6
CE oznaka prema EN 14339

Materijal: Lijevani dijelovi: GJS-400 Hawle epoksidna praškasta zaštita
Cijev medija: nehrđajući čelik, Hawle epoksidna praškasta zaštita
Vreteno,zaporna pločica i pogon zaporne pločice: nehrđajući čelik
Zaštitna cijev: PP
Brtve: EPDM prema DVGW W 270
Max. radni tlak: Pitka voda: 16 bar
Medij Pitka Voda
Kontakt osoba
Kat.br.
*)
DN

RD

B priklju

C priklju

Spoj

A

B

B1

D

H

H1
Medij Težina A-Text Košarica
4920801001
2) 80 1,00 - 2 Utični kraj DN 80 835 mm 280 mm 320 mm 200 mm 260 mm 1260 mm 35,00 kg
4920801251
2) 80 1,25 - 2 Utični kraj DN 80 1085 mm 280 mm 320 mm 200 mm 260 mm 1760 mm 39,00 kg
4920801501
2) 80 1,50 - 2 Utični kraj DN 80 1335 mm 280 mm 320 mm 200 mm 260 mm 2010 mm 43,00 kg
4920811001
1) 80 1,00 - 2 Prirubnica DN 80 810 mm 280 mm 320 mm 200 mm 260 mm 1235 mm 38,00 kg
4920811251
1) 80 1,25 - 2 Prirubnica DN 80 1060 mm 280 mm 320 mm 200 mm 260 mm 1735 mm 46,00 kg
4920811501
1) 80 1,50 - 2 Prirubnica DN 80 1310 mm 280 mm 320 mm 200 mm 260 mm 1985 mm 48,00 kg
4924801001
2) 80 1,00 2 - Utični kraj DN 80 870 mm 280 mm 330 mm 200 mm 260 mm 1290 mm 39,00 kg
4924801251
2) 80 1,25 2 - Utični kraj DN 80 1120 mm 280 mm 330 mm 200 mm 260 mm 1790 mm 40,00 kg
4924801501
2) 80 1,50 2 - Utični kraj DN 80 1370 mm 280 mm 330 mm 200 mm 260 mm 2040 mm 46,00 kg
4924811001
1) 80 1,00 2 - Prirubnica DN 80 820 mm 280 mm 330 mm 200 mm 260 mm 1240 mm 40,00 kg
4924811251
1) 80 1,25 2 - Prirubnica DN 80 1070 mm 280 mm 330 mm 200 mm 260 mm 1740 mm 47,00 kg
4924811501
1) 80 1,50 2 - Prirubnica DN 80 1320 mm 280 mm 330 mm 200 mm 260 mm 1990 mm 48,00 kg
Moj izbor
1)
S prirubničkim priključkom DN100 na upit.

Druge duljine na upit

Nadoplata za drenažnu cijev (art.br. 4910800505) za drenažu pri ugradnji u područjima s visokom razinom podzemne vode

Hawle info video