543-00
MMQ-komad 90° - BAIO® sistem

MMQ komad 90° s obostranim BAIO®-dvofunkcionalnim naglavcima za sistemski spoj sa BAIO®-utičnim krajem i za spoj LŽ, čeličnih, PE i PVC cijevi.

Brtva za vodu:
LŽ cijevi: BLD®-brtva
PE/PVC cijevi: GKS-brtva

Brtva za plin:
brtva postojana na plin za LŽ cijev odnosno GKS brtva postojana na plin (PVC cijev, 5 bar)

Materijal: GJS-400 Hawle epoksidna praškasta zaštita
Max. radni tlak: Otpadna voda: 16 bar
Plin: 16 bar
Pitka voda: 16 bar
Medij Pitka Voda / Plin / Otpadne Vode
Kontakt osoba
Kat.br.

DN

Max. radni tlak

L

L1
Medij Težina A-Text 3D Košarica
5430800001
80 16 bar 220 mm 105 mm 9,30 kg
5431000001
100 16 bar 255 mm 120 mm 12,30 kg
5431250001
125 16 bar 275 mm 125 mm 17,00 kg
5431500001
150 16 bar 315 mm 125 mm 21,90 kg
5432000001
200 16 bar 390 mm 145 mm 35,00 kg
Moj izbor

Cijena uključuje tvornički ugrađenu BAIO BLD brtvu za vodu

Kataloški brojevi i cijene kod primjene u području plinoopskrbe na upit.

Hawle info video