543-01
MSQ-komad 90° -BAIO® sistem

MSQ komad 90°, na jednoj strani BAIO® utični kraj, a na drugoj strani BAIO® dvofunkcionalni naglavak za sistemski spoj BAIO® utičnim krajem i za spoj LŽ, čeličnih, PE i PVC cijevi.

Brtva za vodu:
LŽ cijevi: BLD®-brtva
PE/PVC cijevi: GKS-brtva

Brtva za plin:
brtva postojana na plin za LŽ cijev odnosno GKS brtva postojana na plin (PVC cijev, 5 bar)

Materijal: GJS-400 Hawle epoksidna praškasta zaštita
Max. radni tlak: Otpadna voda: 16 bar
Plin: 16 bar
Pitka voda: 16 bar
Medij Pitka Voda / Plin / Otpadne Vode
Kontakt osoba
Kat.br.

DN

Max. radni tlak

L

L1

L2
Medij Težina A-Text 3D Košarica
5439080000
80 16 bar 218 mm 190 mm 105 mm 7,50 kg
Moj izbor

Cijena uključuje tvornički ugrađenu BAIO BLD brtvu za vodu

Kataloški brojevi i cijene kod primjene u području plinoopskrbe na upit.

Kod spoja sa PE cijevima potreban je potporni prsten.

Hawle info video