830-00
Alat za ubušivanje pod tlakom "Hawlomat"

Uređaj za ubušivanje pod tlakom "Hawlomat" se koristi za bušenje rupa od 1"-2" na cjevovodima za vodu od lijevanog željeza, čelika, PVC, PE, i azbest cementa.
U kombinaciji sa odgovarajućom ogrlicom ili obujmicom moguće je ubušivanje i pod tlakom.

Tijek ubušivanja ( npr. sa uni Hawlingerom)
-ugraditi Hawlinger na cijev
-Hawlinger u potpunosti otvoriti
-ugraditi garnituru za ubušivanje na Hawlinger
-osovinu za posmak pomaknuti unatrag do crvene oznake ( tako da ima dovoljno hoda za ubušivanje)
-osovinu sa svrdlom pomaknuti do cijevi i uglaviti u prvi utor na osovini
-sa ključem okretati osovinu sa svrdlom, pažljivo davati posmak
-povremeno ispustiti špenu na kuglastoj slavini
-nakon uspješnog ubušivanja klin kojim smo uglavili osovinu pažljivo otvoriti, istovremeno sa rukom pridržavati osovinu (zbog pritiska medija u cjevovodu) (ručno kolo art.br. 8490000024)
-povući osovinu natrag
-isprati špenu, Hawlinger zatvoriti idemontirati garnituru za ubušivanje

Materijal: nehrđajući čelik
bronca
Medij Pitka Voda / Otpadne Vode
Kontakt osoba
Kat.br.
*) Medij Težina A-Text Košarica
8300000000
  5,00 kg
8300000001
1) 19,20 kg
8300000009
1) 22,00 kg
Moj izbor

Bušaća garnitura za Hawle podzemni hidrant slobodnog presjeka ( art.br 8304900000) na upit