351-00
Univerzalna obujmica s prirubnicom

Univerzalna obujmica s prirubnicom je namijenjena za ugradnju na cjevovode od LŽ, čelika i azbest cementa u rasponu od DN 65- DN 500. Prilagodba na promjer cijevi se postiže pomoću stremena i sedlaste brtve ( art.br. 309-00, 310-00 ili 311-00, 311-01, 311-02, 311-03) odgovarajućeg promjera.

Prirubnički priključak služi za spoj armatura i fazonskih komada ( npr. zasuna, hidranata, odzračno-dozračnih garnitura itd.)

Univerzalna obujmica s prirubnicom DN50 omogućava u kombinaciji s nastavkom za ubušivanje pod tlakom u međuprirubničkoj izvedbi (art.br. 373-00, DN 50) i odgovarajućom garniturom za ubušivanje jednostavno ubušivanje cjevovoda i pod tlakom.

Materijal: GJS-400 Hawle epoksidna praškasta zaštita
Max. radni tlak: Otpadna voda: 16 bar
Plin: 5 bar
Pitka voda: 16 bar
Medij Pitka Voda / Plin / Otpadne Vode
Kontakt osoba
Kat.br.

Prirubnica DN

A

B

C

Promjer bu
Medij Težina A-Text Košarica
3510400000
40 200 mm 90 mm 110 mm 36 mm 4,00 kg
3510500000
50 200 mm 90 mm 110 mm 45 mm 4,10 kg
Moj izbor

Drugi promjeri na upit