494-00
Podzemni hidrant slobodnog presjeka-teleskopski

Podzemni hidrant slobodnog presjeka - sa podešavanjem visine ima teleskopsku cijev od nehrđajućeg čelika i teleskopsku upravljačku jedinicu. Tako se podzemni hidrant može i u ugrađenom položaju prilagođavati okolnom terenu. Ovisno o izvedbi moguće je podešavanje u području od 300-550 mm. Zaključavanje nadzemnog dijela cijevi je moguće pomoću zapornog mehanizma sa stezaljkom.

Zatvaranje hidranta se izvodi zapornom pločicom od nehrđajućeg čelika koja se preko zapornog ekscentar mehanizma u kučištu zatvara horizontalno do čvrstog-metalnog graničnika.

Protok: Q=153 m³/h uz pad tlaka od 1 bar
min.presjek: 70 mm
Priključak: BAIO, prirubnica ili PE kraj
Otvaranje/zatvaranje: 15 okretaja
Drenažni ispust: prema DIN EN 1074-6
CE oznaka: prema EN 14339

Za hidrante sa BAIO utičnim krajem predvidjeti osigurač od onečišćenja i okretanja.

Materijal: Lijevani dijelovi: GJS-400 Hawle epoksidna praškasta zaštita
Cijev medija: nehrđajući čelik, Hawle epoksidna praškasta zaštita
Vreteno, zaporna pločica i pogon zaporne pločice: nehrđajući čelik
Zaštitna cijev: PP
Brtve: EPDM prema DVGW W 270
Max. radni tlak: Pitka voda: 16 bar
Medij Pitka Voda
Kontakt osoba
Kat.br.
*)
DN

RD

Spoj

A

B

B1

D

Produ
Medij Težina A-Text 3D Košarica
4940801001
2) 80 1,00 - 1,30 Utični kraj 805 mm 280 mm 305 mm 190 mm 300 mm 38,00 kg
4940801251
2) 80 1,25 - 1,55 Utični kraj 1065 mm 280 mm 305 mm 190 mm 300 mm 43,00 kg
4940801301
2) 80 1,30 - 1,65 Utični kraj 1075 mm 280 mm 305 mm 190 mm 350 mm 43,00 kg
4940801501
2) 80 1,50 - 2,05 Utični kraj 1315 mm 280 mm 305 mm 190 mm 550 mm 48,00 kg
4940802001
2) 80 2,00 - 2,55 Utični kraj 1815 mm 280 mm 305 mm 190 mm 550 mm 72,00 kg
4940811001
1) 80 1,00 - 1,30 Prirubnica 740 mm 280 mm 305 mm 190 mm 300 mm 40,00 kg
4940811251
1) 80 1,25 - 1,55 Prirubnica 990 mm 280 mm 305 mm 190 mm 300 mm 52,00 kg
4940811301
1) 80 1,30 - 1,65 Prirubnica 1040 mm 280 mm 305 mm 190 mm 350 mm 43,00 kg
4940811501
1) 80 1,50 - 2,05 Prirubnica 1240 mm 280 mm 305 mm 190 mm 550 mm 58,00 kg
4940812001
1) 80 2,00 - 2,55 Prirubnica 1740 mm 280 mm 305 mm 190 mm 550 mm 75,00 kg
Moj izbor
1)
S prirubničkim priključkom DN100 na upit.

Posebne duljine na upit

Opcija:
Izvedba sa utičnim poklopcem (ugradnja u tvornici) art.br. 4900800520

Izvedba sa prijelomnim mjestom na upit