206-01
Cestovna kapa sa konusnim poklopcem za podzemni hidrant, za ugradnju u asfaltne površine

Cestovna kapa sa poklopcem za hidrante je namijenjena za ugradnju u asfaltne površine. Prsten za izvlačenje omogućuje veliko područje podešavanja visine ugradnje.

Kod valjanja se stvara veza između kape i asfalta te se time prometna opterećenja prenose na nosivi sloj prometnice. Ovom vezom ostaje nivo kape i prometne površine isti.

Da bi se izbjegla kontaktna korozija između poklopca i kape i da bi se omogućilo lagano podizanje poklopca ugrađen je prigušni prsten između poklopca i kape.

Ugradbena veličina: u skladu sa DIN 4055

Materijal: Kapa, prsten: GJL-250, bitumeniziran
Poklopac: GJS-400, bitumeniziran
Klin: nehrđajući čelik
Prigušni prsten: Polychloropren
Medij Pitka Voda
Kontakt osoba
Kat.br.

d 1

d 2

B

h5

Natpis na poklopcu
Medij Težina A-Text Košarica
2060830000
420 mm 400 mm 315 mm 340-520 mm Hydrant 52,42 kg
2060830010
420 mm 400 mm 315 mm 340-520 mm Hydrant 49,60 kg
Moj izbor
Kat.br.
Opis proizvoda
204-08 Podložna ploča za kape za hidrante