540-00
EU-komad (komad s prirubnicom i naglavkom) - BAIO® sistem

EU komad s prirubnicom i BAIO® naglavkom služi za prijelaz sa sistema prirubnice na BAIO® sistem.

S jedne strane prirubnica, a s druge strane BAIO® dvofunkcionalni naglavak za sistemski spoj s BAIO® utičnim krajem i za spoj s LŽ, čeličnim, PE i PVC cijevima.

Priključne mjere prirubnice: prema EN 1092-2

Brtva za vodu:
LŽ cijevi: BLD®-brtva
PE-/PVC cijevi: GKS-brtva

Brtva za plin:
brtva postojana na plin za LŽ cijev odnosno GKS brtva postojana na plin (PVC cijev, 5 bar)

Materijal: GJS-400 Hawle epoksidna praškasta zaštita
Max. radni tlak: Vidi tablicu
Medij Pitka Voda / Plin / Otpadne Vode
Kontakt osoba
Kat.br.
*)
DN

Prirubnica DN

Max. radni tlak

PN

L

L1
Medij Težina A-Text 3D Košarica
5400800000
  80 80 16 bar 10|16 170 mm 155 mm 7,70 kg
5401000000
  100 100 16 bar 10|16 175 mm 160 mm 9,10 kg
5401250000
  125 125 16 bar 10|16 180 mm 165 mm 11,60 kg
5401500000
  150 150 16 bar 10|16 180 mm 165 mm 13,20 kg
5402000000
  200 200 10 bar 10 185 mm 170 mm 19,10 kg
5402006000
  200 200 16 bar 16 185 mm 170 mm 19,10 kg
5402500000
1) 250 250 10 bar 10 221 mm 166 mm 25,00 kg
5402506000
1) 250 250 16 bar 16 221 mm 166 mm 25,50 kg
5403000000
1) 300 300 10 bar 10 251 mm 182 mm 36,50 kg
5403006000
1) 300 300 16 bar 16 251 mm 182 mm 37,50 kg
5408080100
1) 80 100 16 bar 10/16 180 mm 95 mm 10,20 kg
5408100150
  100 150 16 bar 10/16 175 mm 160 mm 11,50 kg
5408150200
1) 150 200 10 bar 10 160 mm 150 mm 17,32 kg
Moj izbor

Cijena uključuje tvornički ugrađenu BAIO BLD brtvu za vodu

Kataloški brojevi i cijene kod primjene u području plinoopskrbe na upit.

Hawle info video