490-02
Komplet-podzemni hidrant slobodnog presjeka

Garnitura podzemng hidranta zamjenjuje zahtjevnu i skupu izgradnju šahta. Svi radovi na održavanju ili popravku se mogu obaviti sa površine bez iskopa. Moguće je zatvaranje drenažnog ispusta po potrebi ( ugradnja u području visoke podzemne vode ). Kad je drenažni ispust zatvoren potrebna je kontrola i po potrebi pražnjenje garniture. Zatvaranje hidranta se izvodi zapornom pločicom od nehrđajućeg čelika koja se preko zapornog ekscentar mehanizma u kučištu zatvara horizontalno do čvrstog-metalnog graničnika.

Protok: Q=153 m³/h uz pad tlaka od 1 bar
min.presjek: 70 mm
Spoj: BAIO utični kraj, prirubnica ili PE nastavak
Otvaranje/ zatvaranje: 15 okretaja
Drenažni ispust: prema DIN EN 1074-6
CE oznaka: prema EN 14339

Za hidrante sa BAIO utičnim krajem predvidjeti osigurač od onečišćenja i okretanja.

Materijal: Lijevani dijelovi: GJS-400 Hawle epoksidna praškasta zaštita
Cijev medija: nehrđajući čelik, Hawle epoksidna praškasta zaštita
Vreteno,zaporna pločica i pogon zaporne pločice: nehrđajući čelik
Zaštitna cijev: PP
Brtve: EPDM prema DVGW W 270
Max. radni tlak: Pitka voda: 16 bar
Medij Pitka Voda
Kontakt osoba
Kat.br.
*)
DN

RD

Spoj

H

D promjer
Medij Težina A-Text 3D Košarica
4908080100
1) 80 1,00 Utični kraj 743 mm 355 mm 43,00 kg
4908080125
1) 80 1,25 Utični kraj 973 mm 355 mm 56,50 kg
4908080150
1) 80 1,50 Utični kraj 1123 mm 355 mm 60,00 kg
4908081100
  80 1,00 Prirubnica 750 mm 355 mm 51,00 kg
4908081125
  80 1,25 Prirubnica 980 mm 355 mm 55,00 kg
4908081150
  80 1,50 Prirubnica 1230 mm 355 mm 57,00 kg
4908083125
  80 1,25 PE D 110 1100 mm 355 mm 55,50 kg
Moj izbor

Opcija: Izvedba sa utičnim poklopcem (ugradnja u tvornici) art.br. 4900800520

Izvedba sa prijelomnim mjestom na upit

Hawle info video